Rátaí Dola

Tá líon dolabhóithre éagsúla lonnaithe ar fud Phoblacht na hÉireann agus gearrann siad rátaí athraitheacha ar gach bóthar, ag brath ar d’fheithicil agus ar an dolabhóthar a úsáideann tú.

Tá na rátaí seo bailí ón 1 Eanáir 2018

 • Mótarbhealach an M1 (Dolabhóthar ó Bhaile Mhic Gormáin go dtí Mainistir Bhuithe)
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1.00
  Gluaisteáin €1.90
  Busanna nó Cóistí €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10
 • An M3 Cluain Aodha-Ceanannas
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair €0.70
  Gluaisteáin €1.40
  Busanna nó Cóistí €2.20
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €2.20
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 acastóir nó 3 €2.90
  Feithiclí earraí a bhfuil ollmheáchan feithicle mó ná 3,500 kg le 4 axels + €3.50
 • An M3 Cluain Aodha-Ceanannas (an Uaimh-Ceanannas)
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair €0.70
  Gluaisteáin €1.40
  Busanna nó Cóistí €2.20
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €2.20
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 acastóir nó 3 €2.90
  Feithiclí earraí a bhfuil ollmheáchan feithicle mó ná 3,500 kg le 4 axels + €3.50
 • Mótarbhealach an M4 Cill Choca-an Bóthar Buí-Cionn Átha Gad
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1.50
  Gluaisteáin €2.90
  Busanna nó Cóistí €4.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €4.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu
  €5.80
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €7.10
 • An N6 Gaillimh-Béal Átha na Sluaighe
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1
  Gluaisteáin €1.90
  Busanna nó Cóistí €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheachan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10
 • An M7/M8 Port Laoise-Baile an Chaisleáin/Port Laoise-an Chúlchoill
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1
  Gluaisteáin €1.90
  Busanna nó Cóistí €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10
 • An N8 Ráth Chormaic-Seachbhóthar Mhainistir Fhear Maí
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1
  Gluaisteáin €1.90
  Busanna nó Cóistí €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10
 • Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath
  TREO AN TAISTILMUIRIR DHOLA IN 2014 
  Ó Dheas  
  Idir 6a.m. agus 10a.m. Ó Luan go hAoine €10.00
  Gach tráth eile €3.00
  Ó Thuaidh  
  Idir 4p.m. agus 7p.m. ó Luan go hAoine €10.00
  Gach tráth eile


  Feithiclí earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram
  €3.00

  Díolmhaithe ó dholaí a íoc
 • Tollán Luimnigh
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1
  Gluaisteáin €1.90
  Busanna nó Cóistí €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10
 • Seachbhóthar N25 Chathair Phort Láirge
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1
  Gluaisteáin €1.90
  Busanna nó Cóistí €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10
 • Dolaí gan Bhacainn an M50
  CATAGÓIR FEITHICLEFEITHICIL LE CUNTAS CLIBE
  EURO
  FEITHICIL LE CUNTAS FÍSEÁINFEITHICLÍ EILE (NEAMHCHLÁRAITHE)
  Gluaisteáin agus feithiclí seirbhíse poiblí ina bhfuil suíocháin d’ochtar paisinéirí ar a mhéid €2.10 €2.60 €3.10

  Feithiclí earraí ar a bhfuil meáchan neamhualaithe nach sáraíonn 2,000kg Busanna nó cóistí ina bhfuil suíocháin do bhreis agus ochtar paisinéirí
  €2.90 €3.40 €3.90
  Feithiclí earraí ar a bhfuil meáchan neamhualaithe a sháraíonn 2,000kg ach nach sáraíonn 10,000kg €4.20 €4.80 €5.30
  Feithiclí earraí ar a bhfuil meáchan neamhualaithe a sháraíonn 10,000kg €5.30 €5.80 €6.30
 • Doladhroichead an Nascbhóthair Thoir
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA 
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) Saor
  Gluaisteáin Phríobháideacha €1.40
  Busanna nó Cóistí €2.10
  Feithiclí Tráchtála ar a bhfuil meáchan neamhualaithe nach sáraíonn 2 thonna €2.10
  Feithiclí Tráchtála ar a bhfuil meáchan neamhualaithe a sháraíonn 2 thonna ach nach bhfuil breis agus 2 acastóir acu €2.85
  Feithiclí Tráchtála ar a bhfuil meáchan neamhualaithe a sháraíonn 2 thonna ach nach bhfuil breis agus 3 acastóir acu €3.50
  Feithiclí Tráchtála ar a bhfuil meáchan neamhualaithe a sháraíonn 2 thonna a bhfuil breis agus 4 acastóir acu €4.25