Skip to main content

Rátaí Dola

Tá líon dolabhóithre éagsúla lonnaithe ar fud Phoblacht na hÉireann agus gearrann siad rátaí athraitheacha ar gach bóthar, ag brath ar d’fheithicil agus ar an dolabhóthar a úsáideann tú.

Tá na rátaí seo bailí ón 1 Eanáir 2018

 • Mótarbhealach an M1 (Dolabhóthar ó Bhaile Mhic Gormáin go dtí Mainistir Bhuithe)
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1.00
  Gluaisteáin €1.90
  Busanna nó Cóistí €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10
 • An M3 Cluain Aodha-Ceanannas
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair €0.80
  Gluaisteáin €1.50
  Busanna nó Cóistí €2.20
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €2.20
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 acastóir nó 3 €2.90
  Feithiclí earraí a bhfuil ollmheáchan feithicle mó ná 3,500 kg le 4 axels + €3.60
 • An M3 Cluain Aodha-Ceanannas (an Uaimh-Ceanannas)
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair €0.80
  Gluaisteáin €1.50
  Busanna nó Cóistí €2.20
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €2.20
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 acastóir nó 3 €2.90
  Feithiclí earraí a bhfuil ollmheáchan feithicle mó ná 3,500 kg le 4 axels + €3.60
 • Mótarbhealach an M4 Cill Choca-an Bóthar Buí-Cionn Átha Gad
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1.50
  Gluaisteáin €2.90
  Busanna nó Cóistí €4.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €4.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu
  €5.80
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €7.10
 • An N6 Gaillimh-Béal Átha na Sluaighe
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1
  Gluaisteáin €1.90
  Busanna nó Cóistí €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheachan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10
 • An M7/M8 Port Laoise-Baile an Chaisleáin/Port Laoise-an Chúlchoill
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1
  Gluaisteáin €1.90
  Busanna nó Cóistí €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10
 • An N8 Ráth Chormaic-Seachbhóthar Mhainistir Fhear Maí
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1
  Gluaisteáin €1.90
  Busanna nó Cóistí €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10
 • Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath
  TREO AN TAISTILMUIRIR DHOLA IN 2014 
  Ó Dheas  
  Idir 6a.m. agus 10a.m. Ó Luan go hAoine €10.00
  Gach tráth eile €3.00
  Ó Thuaidh  
  Idir 4p.m. agus 7p.m. ó Luan go hAoine €10.00
  Gach tráth eile


  Feithiclí earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram
  €3.00

  Díolmhaithe ó dholaí a íoc
 • Tollán Luimnigh
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1
  Gluaisteáin €1.90
  Busanna nó Cóistí €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10
 • Seachbhóthar N25 Chathair Phort Láirge
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1
  Gluaisteáin €1.90
  Busanna nó Cóistí €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
  Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10
 • Dolaí gan Bhacainn an M50
  CATAGÓIR FEITHICLEFEITHICIL LE CUNTAS CLIBE
  EURO
  FEITHICIL LE CUNTAS FÍSEÁINFEITHICLÍ EILE (NEAMHCHLÁRAITHE)
  Gluaisteáin agus feithiclí seirbhíse poiblí ina bhfuil suíocháin d’ochtar paisinéirí ar a mhéid €2.10 €2.60 €3.10

  Feithiclí earraí ar a bhfuil meáchan neamhualaithe nach sáraíonn 2,000kg Busanna nó cóistí ina bhfuil suíocháin do bhreis agus ochtar paisinéirí
  €2.90 €3.40 €3.90
  Feithiclí earraí ar a bhfuil meáchan neamhualaithe a sháraíonn 2,000kg ach nach sáraíonn 10,000kg €4.20 €4.80 €5.30
  Feithiclí earraí ar a bhfuil meáchan neamhualaithe a sháraíonn 10,000kg €5.30 €5.80 €6.30
 • Doladhroichead an Nascbhóthair Thoir
  SAGHAS NA FEITHICLEDOLA 
  Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) Saor
  Gluaisteáin Phríobháideacha €1.40
  Busanna nó Cóistí €2.10
  Feithiclí Tráchtála ar a bhfuil meáchan neamhualaithe nach sáraíonn 2 thonna €2.10
  Feithiclí Tráchtála ar a bhfuil meáchan neamhualaithe a sháraíonn 2 thonna ach nach bhfuil breis agus 2 acastóir acu €2.85
  Feithiclí Tráchtála ar a bhfuil meáchan neamhualaithe a sháraíonn 2 thonna ach nach bhfuil breis agus 3 acastóir acu €3.50
  Feithiclí Tráchtála ar a bhfuil meáchan neamhualaithe a sháraíonn 2 thonna a bhfuil breis agus 4 acastóir acu €4.25